Bestyrelsen

Bestyrelsen i Udlejerforeningen MIDT-VEST pr. 16.06.2015.

Distriktschef
Hardy Vesterholm
Th.Nielsensgade 11c
7400 Herning
Tlf. 4030 2355
hv@adslhome.dk
Formand
Advokat
Eigil Pedersen
Klokkevænget 5
7400 Herning
Tlf. 4030 9406
epeherning@gmail.com
Jesper Høj Josefsen
Advokat
Nørre Lindbjerg 11
7400 Herning
jhj@dahllaw.dk
Direktør Jan Jørgensen
Knudmoseparken 118,
Lind,
7400 Herning
tlf. 2323 8850
Jan@ejmidtjylland.dk
Ib Stampe
Ejendomsmægler
Home Dalgashus
7400 Herning
Tlf. 96274517

stampe@homeerhverv.dk
Kasserer
Else Christensen
Ejendomsadministrator
Ørrevænget 11- Sinding
7400 Herning
Tlf. 2016 5622
midtjydskejendomskontor@mail.dk
Statsaut. ejendomsmægler
Leif Stephansen
Ved Grønningen 4
7430 Ikast
Tlf. 97250100
7430les@gmail.com